2024AWARD

Registrera bidrag

Tänk på dessa kriterier när du anmäler ditt/dina bidrag

När du anmäler en produkt till Packnorth Award 2024 finns det några villkor som vi kommer att be dig beskriva för att juryn ska kunna bedöma förpackningens övergripande egenskaper.

I dagens samhälle måste förpackningar kunna leva upp till långt fler krav än tidigare. Där förpackningen tidigare enbart bedömdes utifrån dess lämplighet att förpacka, skydda och marknadsföra produkten finns det idag även krav på att förpackningen ska uppfylla en rad hållbarhetskrav inom miljö och klimat.

Det är därför du måste tänka på mer när du designar en förpackning. Hur uppnår man en förpackning som uppfyller både funktionella och visuella designkrav samtidigt som man tar hänsyn till både miljö och klimat på bästa möjliga sätt?

När det gäller att beakta miljö och klimat på bästa möjliga sätt kan du nedan se några av de väsentliga krav som lagstiftningen, på EU-nivå, ställer på dagens förpackningar.

  • Återanvändbarheten av de använda materialen – tänk på komplexiteten i förpackningar, kan de till exempel tas isär enkelt och intuitivt av konsumenten?
  • Öka innehållet av återvunnet material i förpackningen
  • Var medveten om eventuella farliga och skadliga ämnen i material och kemikalier som används
  • Främja återvinning utan att kompromissa med livsmedelssäkerhet eller hygienstandarder.
  • Förpackningens vikt och volym minimeras (se med vederbörlig hänsyn till förpackningens säkerhet och funktioner)

Utöver nämnda lagkrav på förpackningar kan det även finnas så kallade marknadskrav. Det kan vara så att det på den marknad som förpackningen ska användas på finns krav eller förväntningar på vissa miljö- eller produktmärkningar. Om så är fallet, om till exempel att kartongsubstrat består av träfibrer från FSC-skogar, måste du överväga om det är möjligt att få dessa material med i dina designöverväganden. Motsvarande produktmärken finns för vissa typer av plast.

Beskriv överväganden, dokumentation m.m. som du anser vara relevant för en helhetsbedömning av ditt bidrag.

Observera att detta är önskemål från juryn men inte obligatoriskt.