Så tävlar du i Packnorth Award 2021

Packnorth Award är en tävling för förpackningar som används på den nordiska marknaden. Skickliga formgivare, materialväljare och konstruktörer får pröva sina alster mot varandra.

Här läggs säkerligen också grunden för framtida nya samarbeten, när köpare på en plats kan hitta de personer och företag som är specialiserade på förpackningens olika moment.

Du börjar med att fundera igenom vilka förpackningar du vill tävla med. Det är ett krav att de faktiskt används på den nordiska marknaden. Du får alltså inte konstruera den där superbra förpackningen som kan vinna ett pris men aldrig skulle ha en chans i verkligheten.

Skicka in din förpackning och svara på ett antal frågor kring den. Så snart du sedan betalat anmälningsavgiften läggs den till bedömning och du får en digital dekal som berättar att den här produkten tävlar i Packnorth Award 2021.

Första veckan i december meddelar domarna vilka förpackningar som är nominerade. De deltar sedan när det den 8 februari 2022 meddelas vilka 35 produkter som vunnit respektive kategori.

De nominerade bidragen får en dekal som säger att de är nominerade. Vinnarna får sedan ett diplom och det vackra pris som formgivaren Lisa Lindahl tagit fram. Andra pris får ett diplom. Första- respektive andrapristagarna får även en dekal som
anger att de vunnit guld respektive silver i sin kategori på Packnorth Award 2021.

Kostnad

Normalpriset per deltagande förpackning är 4400 kronor. Men fram till 22 september gäller Early Bird, där du bara betalar 3400 kronor. Vill du tävla med samma bidrag i flera kategorier, får du 50 procent rabatt på följande kategorier.

Bidragen ska vara inskickade senast den 1 november.
Du skickar in dina bidrag till AGI Publishing House, Altonagatan 5, 211 38 Malmö.

Så arbetar domarna

I de fyra kategorierna utdelas poängen 1 till 9, där 5 är en välgjord och bra prestation och övriga poäng anger att något avviker i positiv eller negativ riktning.

Det är fullt möjligt att exempelvis få nio poäng för formgivningen och samtidigt få en trea för att produkten inte är optimal att återvinna. Maximal poäng för en produkt är 36. Alla produkter som får minst 22 poäng blir nominerade och deltar i urvalet för att bli prisvinnare i kategorin.

Domarna har rätt att:

– Inte utse någon produkt som vinnare i en viss kategori
– byta kategori för en produkt som de bedömer har bättre        förutsättningar där
– slå ihop två kategorier till en
– dela en kategori till två

Juryns ordförande är Bo Wallteg, Chefredaktör på tidningen nord emballage samt Packnews.com.