Så arbetar juryn

Juryn bedömer produkterna generellt i respektive kategori med ett poängsystem där 10 är topp och där 1 och 2 bedöms om sämre än vad som kan ses som standard i kategorin. Dessutom ger jurymedlemmarna en bedömning av bidraget baserat på den specialistkunskap man besitter.

Juryn har rätt att:
– inte utse någon produkt som vinnare i en viss kategori
– byta kategori för en produkt som de bedömer har bättre förutsättningar där
– slå ihop två kategorier till en
– dela en kategori till två

Juryn för Packnorth Award 2023

Juryns ordförande är Bo Wallteg, chefredaktör på tidningen Packnews samt Packnews.com.

Ulla Risager

Lektor på Danmarks Medie- & Journalisthøjskole

Ulla Risager undervisar primärt BA utbildningen i Grafisk Design. Ett av hennes centrala forskningsområden är förpackningsdesign, där hon både undervisar och driver forskningsprojekt. Hon har en yrkesmässig bakgrund som grafisk formgivare, art director och fotograf.

Felix Helander

Oberoende marknads- och strategikonsult

Jag arbetar med förpackningsfrågor som marknads- och strategikonsult. Med en bakgrund från förpacknings- och livsmedelsindustri har jag fått erfarenhet av hela värdekedjan, i Sverige och internationellt. Jag har här arbetat med alla förpackningsmaterial och de stora produktkategorierna.

Carsten Bøg

Kandidat i miljö- och resursplanering

Han är med och tar fram kriterierna för Svanen. I vardagen är han chef för danska Grakoms avdelning för CSR och miljön. Med 30 års erfarenhet rådger han förpackningsbranschen kring hållbarhet, livscykelanalys och resursanvändning och deltar ofta i samhällsdebatten med artiklar inom dessa ämnen.

Katarina Elner-Haglund

Adjunkt Designvetenskaper, Lunds universitet/ Lunds Tekniska Högskola

Katarina undervisar inom produktutveckling och lär nästan färdiga civilingenjörer att tillsammans med varumärkesägare och industri utveckla framtidens plastprodukter. Genom kloka materialval och smarta funktionaliteter skapas produkter som passar väl i det cirkulära samhället. Hennes erfarenhet inom förpackningsområdet handlar även om produktionsprocesser.